4.20 with water ski
4.20 with water ski
press to zoom
4.20 m Rib surf charter
4.20 m Rib surf charter
press to zoom
4.20m with Bimini and ski poll
4.20m with Bimini and ski poll
press to zoom
4.20 m with 50 HP Yastroke engine
4.20 m with 50 HP Yastroke engine
press to zoom
4.20 m rib with console
4.20 m rib with console
press to zoom
4.20 m rib with Bimini
4.20 m rib with Bimini
press to zoom
4.20 m rib
4.20 m rib
press to zoom

 

4.20 ม.

2.10 ม.

3.10 ม.

1.10 ม.

46 ซม.

ท้องแข็ง พื้น 2 ชั้น

900 กก.

9 คน

15 แรงม้า

60 แรงม้า

L (20")

3

​1,300 g/qm หนา 1,100 dtex

105 กก.

ลักษณะเรือ:

ความยาวทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความกว้างทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความยาวภายในตัวเรือ:
ความกว้างภายในตัวเรือ:
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องพองลม:
พื้นเรือ:
น้ำหนักบรรทุก:
จำนวนผู้โดยสาร:

เครื่องยนต์ต่ำสุด:

เครื่องยนต์สูงสุด:

ท่อนหาง:

จำนวนช่องพองลม:
ผ้าใบทำจาก Neoprene/Hypalon coating:

น้ำหนักเรือ:

หมายเหตุ: ไม่รวมผ้าคลุม 

คลิกที่ภาพเพื่อชม GALLERY

เลื่อนลง